Profesor dr hab. Wiesław Karolak
e-mail: wkarolak@ahe.lodz.pl   www.karolak.ahe.lodz.pl

Studia:Studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień
z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia
z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski,
do własnych wypowiedzi artystycznych.

Przedmiot działalności:Realizacje w wielu mediach sztuki (obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka akcji, mail art, warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych).
Wystawy w Galeriach, Muzeach, Centrach Artystycznych, Uczelniach, w kraju (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra)
i za granicą (Anglia, Austria, Brazylia, Finlandia, Niemcy, Norwegia, USA, Włochy).

 

Realizacje artystyczne:
Autor kilkunastu dużych wydarzeń i projektów artystycznych.
Między innymi:
2011UPCYKLING”, projekt artystyczny, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, Łódź,
„LAND ART”, projekt artystyczny,  Brixen (Włochy), Weimar (Niemcy),
2010PODŁOGA”, projekt artystyczny, Łódź, Brixen (Włochy), Weimar (Niemcy),
2009DRABINA”, projekt artystyczny, Łódź, Brixen (Włochy), Weimar (Niemcy),
2007PIRAMIDA 2007”, Międzynarodowy Projekt  Artystyczny, Luksemburg,
2006UCZTA w Pink House”, projekt artystyczny dla młodzieży, Łódź,
2005ANIMUS i ANIMA” warsztaty i instalacja, Toruń, Festiwal Nauki, Techniki
i Sztuki,„PIRAMIDA pozytywnych MYŚLI” warsztaty i instalacja artystyczna, Łódź, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, 
2004PIRAMIDA” Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Suest – Niemcy,
2003DIALOG bezsłowny DIALOG”, Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Łódź, Weimar,„PIRAMIDA” Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Graz – Austria,
2002PoMYŚLpozytywnie”, Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Łódź, Weimar,
2001CARPE DIEM 2001 obrazów dla roku 2001” Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Weimar, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
2000FUTURE VESSEL” Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Holandia,
1999PIRAMIDA 2000” Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Weimar, 
1997VADEMECUM" Międzynarodowa Akademia Sztuki, Poznań,
1996PENDULUM” Międzynarodowa Akademia Sztuki, Poznań,
1994Kalewala in Black&White” performance, Finlandia,
„Maski” warsztat artystyczny i performance, Polska, Finlandia, Niemcy,
1993Żywioły", Międzynarodowy Projekt Artystyczno-ekologiczny, Poznań,
„Karnawał Światła”, Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Wolverhampton – Anglia.

Inne osiągnięcia:
Autor  kilku książek, między innymi:
2011 „COLLAGE”, wspólnie z Olgą Handford, Warszawa: APS,
2010 „ARTETERAPIE”, podręcznik do arteterapii, Warszawa: APS,
2009 „PORTRETY i MASKI”, wspólnie z Olgą Handford, Łódź: AHE,
2008 „ZABAWA (z) PRZEDMIOTAMI, wspólnie z Olgą Handford, Łódź: AHE,
2007 „BAJKA w twórczym rozwoju i arteterapii”, wspólnie z Olgą Handford, Łódź: AHE,
2006 „MAPPING w twórczym samorozwoju i arteterapii”, Łódź: WSHE,
2005 „RYSUNEK w arteterapii”, Łódź:: WSHE,
„Warsztaty twórcze – warsztaty artystyczne”, Kielce: IEDNOŚĆ,
2005 „Projekt edukacyjny – projekt artystyczny”, Łódź:  WSHE,
2004 „MANDALE Twoje MANDALE”, Łódź: WSHE,
2003 „Moje PORTRETY”, Częstochowa: WSP.

Dziesiątki artykułów w wydawnictwach polskich i zagranicznych.
Autor kilkunastu filmów edukacyjnych.
Przez wiele lat przewodniczący Polskiego Komitetu InSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę afiliowane przez UNESCO). Członek Zarządu europejskiego i światowego InSEA.
Vice Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów  KAJROS.

Praca Pedagogiczna:
Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Łodzi. Założył i kieruje Zakładem ARTETERAPII.
Profesor Zwyczajny Uniwersytetu w Bolzano, Włochy.
Gościnnie profesor kilku innych zagranicznych uczelni.

Nagrody:
Złoty Medal Prezydenta RP za całokształt pracy pedagogicznej,
Doktorat Honoris Causa, 1999 Uniwersytet w Bielefeld,
Ziegfeld Awards, 1999 USA (Światowy Edukator Roku 1999),
Ministra Kultury i Sztuki (1993, 1996),
Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1978 i 1984),
Szereg nagród i wyróżnień w wielu konkursach krajowych i zagranicznych.

O AUTORZE
STRONA GŁÓWNA